Remenje

remenje1a

poljoprivredno remenje280

Poljoprivredno remenje imaju jednostavnu strukturu , laka su za proizvodnju , bezvučan i miran prenos , male mehaničke vibracije , široku primenljivost i pogodana su za održavanje...

Automobilsko-PK-remenje280

Dizajniran za odličnu fleksibilnost , ispunjava zahteve za koturače malih prečnika kao i savijanje...

uskoprofilno-klinasto-remenje280-srp

Uskoprofilna klinasta remenja imaju visoku poprečnu krutost i snagu emitovanja 50-100 % veću od klasičnog remenja.

poly-v-rebrasto-remenje280

Poli rebrasto V-remenje ima prednosti ravnih prenosnih kaiševa, sa malim savijanjem i malom centrifugalnom silom. Takođe imaju visoku efikasnost prenosa...

spojeno-remenje banded-classical v-belt srp280

Spojena klasična V remenja se sastoje od više klasičnih V- remenja koji su povezani u jednu celinu...