Remenje

remenje1a

uskoprofilno nazubljeno remenje profil280

Uskoprofilno nazubljeno remenje imaju veliki koeficijent trenja, mali gubitak usled trenja, visoka efikasnost prenosa , dug radni vek , itd. Oni mogu da apsorbuju buku prenosa vibracija i zamor izdržljivosti dostiže preko 105 puta.

uskoprofilno-klinasto-remenje280-srp

Uskoprofilna klinasta remenja imaju visoku poprečnu krutost i snagu emitovanja 50-100 % veću od klasičnog remenja.

spojeno-remenje banded-classical v-belt srp280

Spojena poljoprivredna V remenja se sastoje od više klasičnih V- remenja koji su povezani u jednu celinu...

spojeno-remenje banded-classical v-belt srp280

Spojena klasična V remenja se sastoje od više klasičnih V- remenja koji su povezani u jednu celinu...

poly-v-rebrasto-remenje280

Poli rebrasto V-remenje ima prednosti ravnih prenosnih kaiševa, sa malim savijanjem i malom centrifugalnom silom. Takođe imaju visoku efikasnost prenosa...