Remenje

remenje1a

uskoprofilno nazubljeno remenje profil280

Uskoprofilno nazubljeno remenje imaju veliki koeficijent trenja, mali gubitak usled trenja, visoka efikasnost prenosa , dug radni vek , itd. Oni mogu da apsorbuju buku prenosa vibracija i zamor izdržljivosti dostiže preko 105 puta.