Spojeno klasično remenje

Kategorija: Industrijsko remenje
Proizvođač: Vector

spojeno-remenje banded-classical v-belt

 

Oznaka

Širina kaiša

Srednja širina

Visina

Ugao

Konverzija dužina

Asortiman dužina (mm)

Fabrička oznaka

AJ

13.6

15.6

10.0

40°

Li=La-63

1200-5000

Li

BJ

17.0

19.0

13.0

40°

Li=La-82

1200-10000

Li

CJ

22.4

25.5

16.0

40°

Li=La-100

2000-15000

Li

DJ

32.8

37.0

21.5

40°

Li=La-135

4000-15000

Li

 

Spojena klasična V remenja se sastoje od više klasičnih V- remenja koji su povezani u jednu celinu. Oni efikasno rešavaju probleme, kao što su podrhtavanja , udarci i prevrtanja izazvana radom kaiša obezbeđujući ravnomeran pritisak na svaki kaiš i prenos velikog opterećenja.

Pitajte nas o ovom proizvodu